Warranty Goods

 

  1. มีการรับประกันของเสียหายและสูญหายอย่างชัดเจน
  2. เมื่อมีการเสียหายทางเรามีการซ่อมแซ่มและเคลมให้
  3. เมื่อมีสินค้าสูญหายทางเรามีการชดใช้ค่าเสียหาย

 อ่านต่อ

 

 

*เงื่อนไขในการรับประกันสิ่งของเสียหาย*

    สิ่งของเสียหายที่เกิดจากการทำงานจากความเพ้อเลอไม่ได้ตั่งใจหรือความผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน(อุบัติเหตุ)จะชี้แจ้งเหตุสุดวิสัยเราจะชดใช้ตามราคาสิ่งของที่เสียหายได้ไม่เกิน30%ของราคาว่าจ้างงานต้องหักค่าขนส่งก่อนด้วย(ค่าเช่ารถ+น้ำมัน+ทางด่วน+อุปกรณ์แพคกิ้งค์)และการรับประกันสิ่งของเสียหายต้องอยู่ในระยะเวลาการทำงานของพนักงานของเราเท่านั้น ดังนั้นทางทีมงานของเราหรือคุณลูกค้าควรตรวจสอบเชคสิ่งของก่อนที่จะเสร็จงานเมื่อเสร็จงานแล้วลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วหรือทางบริษัทได้ออกใบเสร็จไปแล้วแสดงว่าทีมงานของเราหรือคุณลูกค้าได้พึ่งพอใจในการทำงานแล้ว หลังจากนั้นทางเราจะไม่มีการรับประกันสิ่งของเสียหายใดๆทั้งสิ้น

   

 

Visitors: 84,141